Hem

Svenska kyrkan, Kinds pastorat

Kommunikationsstrategi

 

Kinds pastorat i Göteborgs stift omfattar Svenljunga och Tranemo kommuner samt en del av Borås. Det består av sju församlingar och 18 000 kyrkotillhöriga. Efter pastoratssammanslagningen, fanns behov av att se över kommunikationen.

 

Kyrkbyrån gjorde 2018 en strategisk genomlysning av pastoratets kommunikation tillsammans med kyrkoherde och kommunikatör. Arbetet resulterade bland annat i ett nytt arbetssätt med effektivare rutiner, tydligare ansvarsfördelning och större medvetenhet kring målgrupp, innehåll och kanalval. Pastoratet valde också att ersätta sju församlingsblad med en pastoratsgemensam lösning.

 

 

Kontakt

Ingrid Eliasson

0733-14 15 74
ingrid@kyrkbyran.se

Kyrkbyrån AB • Klintvägen 3 • 475 42 Hönö • Orgnr: 556977-4457